M.P. Drijvers b.v. voert veelal renovatie-projecten uit voor woningbouwcoöperaties en -stichtingen in ’s-Hertogenbosch w.o. SHW, SSW, Brabant Wonen maar ook voor Woningbouw Stichting Rivierengebied (WSR) zijn wij zeer actief.

Wij renoveerden ook:
• Boerderij ‘Lievens’ aan de
  waterleidingstraat te Rosmalen
• Villa Hoevensestraat te Vught
• Zuster van Orthenpoort
  te ‘s-Hertogenbosch