In onze goed geoutilleerde timmerwerk-plaats worden de halffabrikaten en eind-producten precies op gewenste maat en specificatie gebouwd. Met alle benodigde machines en hulpmiddelen ontstaan hier ware kunststukjes. MP Drijvers BV beschikt over een groot wagenpark voor het snel aanleveren van materialen en materieel. Speciaal voor onderhoudswerkzaamheden rijden elke werkdag vanaf halfacht
s-ochtends servicebussen naar woning-bouwcorporaties, ondernemingen en particulieren. En dan is er nog de eigen container-vrachtauto, waarmee ook op moeilijk bereikbare bouwplaatsen de
aan- en afvoer van containers, materieel en materiaal wordt geregeld - inclusief
de milieuvriendelijke afvoer van afval.

<< terug